Подменија:
CRM решенија

ULTIMA® Customer Relationship Management (CRM) е софтверско решение за собирање на податоци, анализа и генерирање извештаи за голема база клиенти. CRM обезбедува задржување на постоечките и стекнување на нови потрошувачи, врз основа на реални податоци за желбите и потребите на Вашите потрошувачи.