Препораки од корисници
Александар Николовски, сопственик на сметководствено биро Деал Консалтинг
Со софтверот лесно се управува, прегледен и многу креативен. Дозволува управување за било која дејност на претпријатие. Имаме клиенти од секаков профил: фабрики, трговци на мало и големо, такси компанија, стоматолошки ординации и техники, ресторани и кафетерии и сл. За секој профил софтверот сами го прилагодуваме многу едноставно.
Самир Малиќи, генерален директор на Гемак Трејд ДООЕЛ Скопје
Предностите се големи и во голема мера зависат од нивото на користење на софтверот од страна на корисникот. За нас претставува предизвик и цел да ги искористиме сите негови можности.
Маја Христов, Финансов менаџер во ЕУРО АКТИВА ДОО – Скопје
ULTIMA® ја користиме како систем за водење и следење на материјалната и финасиската состојба во компанијата, како и следење на текот на документи и информации. Задоволни сме од досегашното работење, бидејќи ни овозможува полесен пристап кон работата, лесна и детална анализа на податоци. 
Пандо Костовски, IT Менаџер во Еуро Табак
Како дистрибутерска куќа имаме потреба од целосна контрола над материјалното работење и движење на роба, оптимизација на испораката до крајните корисици и преглед на наплата и побарувања. ULTIMA ни обезбедува мобилност, флексибилност и брзина во работењето.
корисници на ULTIMA® Distribution Mobile