ULTIMA® Parking Management System

ULTIMA® Parking Management е софтвер за наплатата кај корисниците на паркингот со SMS. Parking Management овозможува менаџирање на зоните, цените, вработените, благајните итн. Решението е особено погодно за јавен паркинг или компанија концесионер со повеќе паркинг зони во еден град или реон. 

Спецификација
  • плаќање на паркинг со SMS
  • следење на наплатата на терен
  • синхронизација со базата на компанијата