Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® CRM

ULTIMA® Customer Relationship Management (CRM) е комплетно решение за организација, автоматизација и синхронизација на деловните процеси за менаџмент на односите со клиентите. Решението централизира и обединува информации од областа на контакти, маркетинг, продажба, дистрибуција и конкуренција неопходни за компанијата и овозможува креирање на целосен преглед на животниот циклус на клиентите и конкуренцијата.

Спецификација
  • Користење на предефинирани извештаи за дистрибуција, фејсинг, маркетинг материјали, маркетинг сегменти, како и за дневна, неделна, месечна и годишна продажба
  • Менаџмент на рути
  • Податоци за објекти
  • Шифрарници за компании, локации, материјали, конкуренти, прашалници итн.
  • Контрола на примени податоци