Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Distribution Mobile

ULTIMA® Distribution Mobile овозможува целосна мобилност во работењето, бидејќи е наменета за мобилни рачни компјутери. Апликацијата комуницира со сервер за синхронизација на податоци, креирање на документи на терен (нарачка, испратница, фактура, готовинско плаќање, испратница), печатење на документи преку бежична комуникација со печатар или фискална каса кои се инсталирани во возило. 

 

Комуникацијата и трансферот на податоци е во реално време (преку GSM/GPRS) и на тој начин компанијата и вработените на терен располагаат со точни и навремени податоци во секој момент. 

Спецификација
  • изработка на документи на терен
  • печатење на документи на терен
  • синхронизација со централната база на компанијата