Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® POS

ULTIMA® POS е софтвер за наплата во малопродажбата, кој го олеснува секојдневното оперативно работење. Софтверот овозможува дневна наплата, издавање на фискални сметки и евиденција на лагерот.

Со ULTIMA® POS може лесно и брзо да се изготват посебни документи како профактура, повратница во магацин, нивелација на цени, попис, список на сметки и начини на плаќање. 

 

Спецификација
  • компатибилен со ULTIMA® ERP пакетите
  • каталог на податоци – коминтенти, артикли, атрибути на артиклите
  • обработка на влезни и излезни документи, ПЛТ, ценовник, обработка на кусок/вишок
  • комерцијални извештаи – лагер листа, магацинска картичка, список на документи, евиденција во трговија, дневни извештаи, начин на плаќање
  • администрација
  • продавница – сметка, сторно сметка, нивелација, список на сметки, работа со фискална сметка, превземање на податоци и праќање на податоци кон сервер