Контакт информации

Дуна Компјутери

бул. 8-ми Септември бр. 18 1000 Скопје;
тел. + 389 2 3104 500;
факс. + 389 2 3104 530;
contact@ultima.com.mk;
работно време: 8:30-17:00 часот од понеделник до петок;