Историја

1994 - Дуна го развива првото целосно интегрирано решение за автоматска идентификација и прибирање податоци (AIDC) во Македонија

1997 - Потпишан е договор со ЕВН/ЕСМ за Utility Meter reading решение и негово интегрирање во постојниот систем на 17 локални подружници

1998 - Дуна имплементира сопствено Sales Force Automation (SFA) решение во неколку големи претпријатија за дистрибуција и продажба, дистрибутери на производите на Nike, Gillete, Unilever, Пивара Скопје и Coca-Cola

2004 - првпат е претставен брендот ULTIMA®

2007 - Во ЈП Водовод и канализација успешно е имплементиран интегрираниот информациски систем ULTIMA® Enterprise, комплетно решение на развојниот тим на Дуна, кое го покрива целокупното работење на претпријатието

2009 - Во ТАВ Македонија (ЈПАУ Македонија) е имплементиран систем за карго центарот на аеродромите во Скопје и Охрид, решение целосно развиено од тимот на Дуна

2007 - на пазарот се претставени пакетите ULTIMA® POS и Попис на основни средства

2010 - претставени 4 пакети на ULTIMA® - Distribution, Standard, Professional, Enterprise

2011 - претставени се нови апликации Business Intelligence и Records Management

2011 - претставенa е првата македонска ERP апликација за iPad - iUltima 

2012 - претставенa нова апликација Parking Management