Финансии и сметководство

ULTIMA® овозможува целосно управување со финансиските аспекти на бизнисот за точна слика во приходите, трошоците и резултатите на компанијата. Финансиските модули се корисни за средни и големи комапании кои водат своја сметководствена евиденција, како решение имплементирано во самата компанија, или пак, решение каде финансиите ги водат надворешни компании. Токму затоа се особено погодни за компании кои се занимаваат со финансиска евиденција на бројни клиенти, вклучувајќи и сметководствени бироа и ревизорски куќи.

 

ULTIMA® овозможува увид во работењето на компанијата во секој момент, благодарение на бројни  предефинирани финансиски извештаи и анализи.