Дополнителни хардверски и софтверски побарувања
ULTIMA® Basic

ULTIMA® Basic е лиценца наменета за мали и средни компании, а особено е погоден за дистрибутери на производи за широка потрошувачка. Може да се користи за целите на подажба (на мало, на големо или на терен), набавка, магацинско работење, сервис, благајна, возен парк и слично.

Овој пакет го унапредува секојдневното комерцијално и финансиско работење и е основа за автоматизација на теренската продажба. На овој начин компанијата во секој момент има точен увид во продажбата, испораката и наплатата кај секој клиент. Со ULTIMA® Basic се интегрираат процесите во компанијата за одлична контрола на сите основни текови во работењето.

Спецификација
  • Благајна
  • Влезни документи - приеми
  • Излезни документи - фактури, испратници
  • Евиденција на влезни фактури
  • Неограничен број на складишта
  • Девизни и денарски фактури
  • Оперативно сметководство
  • Досие на комитент
  • Сервис
  • Патни налози и возен парк